Vad är skillnaden mellan BizTalk Services och att köra BizTalk Server i en virtuell dator?

BizTalk Services är en äkta PaaS-arkitektur (Platform-as-a-Service) för att skapa integrationslösningar i molnet. Med PaaS-modellen kan du fokusera helt på programlogiken och låta Microsoft sköta all hantering av infrastrukturen. Du behöver inte längre hantera eller uppdatera virtuella datorer: vi garanterar tillgängligheten och du kan skaländra på begäran genom att helt enkelt begära mer eller mindre kapacitet via den klassiska Microsoft Azure-portalen. BizTalk Server på Azure Virtuella datorer ger en IaaS-struktur (Infrastructure-as-a-Service) så att du kan skapa virtuella datorer och konfigurera dem exakt som din lokala miljö. På så sätt blir det enklare att köra befintliga program i molnet utan kodändringar. Med IaaS ansvarar du fortfarande för att konfigurera och hantera de virtuella datorerna (till exempel installera program och operativsystemsuppdateringar) och för att skapa en programarkitektur för hög tillgänglighet. Om du vill skapa nya integrationslösningar som minimerar ditt arbete med infrastrukturhantering ska du använda BizTalk Services. Om du snabbt vill migrera dina befintliga BizTalk-lösningar eller vill ha en miljö på begäran för att utveckla och testa BizTalk Server-program kan du använda BizTalk Server med Azure-infrastrukturtjänster.

BizTalk Services

Relaterade frågor och svar

 • För varje timme som en BizTalk-enhet används debiterar vi för en 1 BizTalk-enhetstimme. På fakturan visas det totala antalet använda BizTalk-enhetstimmar. Baserat på vilken nivå av BizTalk Services du använder visas en eller flera av följande taxor på fakturan:

  • Developer BizTalk-enhetstimmar
  • Basic BizTalk-enhetstimmar
  • Standard BizTalk-enhetstimmar
  • Premium BizTalk-enhetstimmar Om du till exempel använder 2 enheter BizTalk Services Premium och varje enhet är aktiv i 24 timmar debiterar vi dig för 48 Premium BizTalk-enhetstimmar.
 • För den klocktimme när skaländringen skedde debiteras du för det högsta antal BizTalk-enheter som användes under den klocktimmen.

 • Ja, vi tillhandahåller detta för BizTalk Services-kunder och du kan ladda ned det här.

 • Du måste tillhandahålla egen lagring, men egress ingår, vilket är en skillnad jämfört med många andra tjänster.

 • För BizTalk Service Basic, Standard och Premium finns möjlighet till skalbarhet. En BizTalk-enhet är den minsta distributionsstorleken, och du kan skaländra med BizTalk-enheter. Varje BizTalk-enhet har en viss databearbetningskapacitet. För BizTalk Service Basic, Standard och Premium kan du utöka till upp till 8 BizTalk-enheter.

 • Vi börjar debitera när din BizTalk-tjänst skapas och tjänsten är i Aktivt läge. Faktureringen stoppas när BizTalk-tjänsten tas bort. Observera att du debiteras för hela den klocktimme när tjänsten skapas eller tas bort. Exempel: en kund som använder BizTalk Services Premium och skapar 1 enhet 13:15 och tar bort den 16:30 debiteras 4 Premium BizTalk-enhetstimmar.