Vad är skillnaden mellan instanserna A7 och A8?

Även om både A7- och A8-instanser har 8 virtuella kärnor och 56 GB RAM-minne ger A8-instanser även fördelen med ytterligare 32 Gbit/s InfiniBand-nätverk som omfattar teknik för direkt fjärråtkomst till minne (RDMA) för maximal effektivitet hos parallella MPI-program.

Cloud Services

Relaterade frågor och svar

  • InfiniBand-nätverket kan användas för högpresterande program som kräver kommunikation med låg latens och stora dataflöden mellan instanser. Ett vanligt exempel är parallellprogram som använder Message Passing Interface (MPI).

  • Nej, priserna som anges är exklusive skatt. Skatt läggs till separat.

  • Kanske. Om status är Stopped (Deallocated) (Stoppad (Frigjord)) debiteras du inte. Om status är Stopped Allocated (Stoppad Tilldelad) debiteras du för tilldelade kärnor. StatusFakturerasInformation| | |Startar|Ja|Det första startläget för molntjänster när uppstartscykeln körs. Den här perioden faktureras eftersom molntjänsterna körs.| |Igång (startad)|Ja|Driftläget för molntjänsterna.| |Stoppad|Ja|En ”Stoppad” molntjänst stoppar endast rollvärdprocesser som körs i de virtuella datorerna, men virtuella datorer körs fortfarande och du faktureras för tilldelade kärnor. Obs! Om du vill ange statusen ”Stoppad” för en molntjänst använder du alternativet ”Stoppa” på Microsoft Azure Portal.| |Borttagen (frigjord)|Nej|Kärnor tilldelas inte längre till Cloud Services och debiteras inte längre. Obs! Det enda sättet att stoppa alla virtuella datorer i en molntjänst är att ta bort både mellanlagrings- och produktionsdistributionerna.|

  • Nej. InfiniBand-nätverket i A8- och A9-instanser används endast för att ansluta instanser inom samma molntjänstdistribution, så att beräkningsintensiva program som körs på dessa instanser kan kommunicera med högsta möjliga effektivitet.

  • InfiniBand-nätverket kan användas för högpresterande program som kräver kommunikation med låg latens och stora dataflöden mellan instanser. Ett vanligt exempel är parallellprogram som använder Message Passing Interface (MPI).

  • Molntjänster faktureras utifrån varaktigheten av den tid som din tjänst distribuerades. Om din instans var distribuerad i mindre än en timme eller flera timmar plus en del av en timme debiteras du bara för den varaktigheten. Vi avrundar inte upp till närmaste timme. Du betalar bara för exakt den varaktighet som din instans av molntjänster kördes.