Vad är intern belastningsutjämning?

Det är en ny förhandsgranskningsfunktion för Azure Virtual Machines med privata IP-adresser. Den internt belastningsutjämnade slutpunkten är endast åtkomlig inom ett virtuellt nätverk (för virtuella datorer inom ett virtuellt nätverk) eller en molntjänst (för virtuella datorer utanför ett virtuellt nätverk). Intern belastningsutjämning är en praktisk funktion för flerskiktade program där vissa programskikt inte är offentliga men ändå kräver belastningsutjämning.

Virtuella datorer

Relaterade frågor och svar

  • En tillfällig disk är lagring som är direkt kopplad till den distribuerade virtuella datorn. Data på en tillfällig disk förloras när den virtuella datorn stängs av. Om du behöver beständig lagring finns det en mängd typer och storlekar på beständiga datadiskar som betalas separat. Mer information finns i lagringsprissättning. För beständig lagring av virtuella datorer rekommenderar vi att du använder Managed Disks för att dra nytta av bättre hanteringsfunktioner, skalbarhet, tillgänglighet och säkerhet.

  • Ja, via License Mobility. Om du har Software Assurance så kan du använda din egen licens för alla virtuella datorer som stöds av serverprodukter.

  • An Azure Reserved Virtual Machine Instance is an advanced purchase of a virtual machine for one or three years in a specific region. In return for this upfront commitment, you can receive up to 72 percent savings compared to pay-as-you-go pricing. You can cancel an Azure Reserved Virtual Machine Instance any time (up to $50,000 per year). When you cancel, you return the remaining months of a reserved instance back to Microsoft for an early termination fee of 12 percent. The remaining prorated balance, minus the fee, will be refunded to your original purchase. Reserved capacity can also be cancelled any time, and you’ll receive a prorated refund. Learn more about reserved instances and reserved capacity pricing.