Vad är ett skill manifest (färdighetsmanifest)?

Skill manifest (färdighetsmanifest) gör att färdigheter kan vara självbeskrivande på så sätt att de anger namnet och beskrivningen av en färdighet, dess autentiseringskrav (om tillämpligt) samt de diskreta åtgärder som den exponerar.

Manifestet tillhandahåller alla metadata som krävs för att en robot ska veta när den ska utlösa ett anrop av en färdighet och vilka åtgärder den ska tillhandahålla. Manifestet används av kommandoradsverktyget Skill (färdighet) för att konfigurera hur en robot ska använda en färdighet.

Läs mer: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/skills/skillmanifest/

Azure Bot Service

Relaterade frågor och svar

  • Använd Bot Framework SDK V4 för nya konversationsbaserade upplevelser. Många kunder ansåg att dialogmodellerna i Bot Framework SDK V3 var för oflexibla och begränsade, så Bot Framework SDK V4 är modulär och flexiblare. Den ger dig en färdig grund för robotmallar och lösningsacceleratorer. Om du redan har skapat robotar med Bot Framework SDK V3 så kommer dessa att fortsätta att fungera inom överskådlig tid. Läs mer på sidan med vanliga frågor och svar om Bot Framework

  • Microsoft ger dig tillgång till kraftfull, konversationsbaserad AI och språkförståelse för naturliga språk, Bot Framework med öppen källkod, support i företagsklass samt fullständigt ägarskap och kontroll över dina data.

  • Med QnA Maker kan du skapa en robot som ger konversationssvar på frågor som finns i dokumentationen, som en sida med vanliga frågor och svar. Läs mer om hur QnA Maker fungerar

  • Virtuell assistent skiljer sig från Cortana, Alexa och Google Assistant eftersom du kan kompilera en virtuell assistent som återspeglar ditt varumärke. Du har också ägarskapet till alla data från kundinteraktion i olika kanaler.

  • Ja, robotar stöder tal via en Direct Line Speech-kanal.

  • Om du vill använda Android-klienten för virtuell assistent kan du gå till: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/howto/samples/vaclient_android/

    En omfattande uppsättning funktioner för Android-klienten för virtuell assistent finns här: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/samples/vaclient_android/