Vad ingår i Push-meddelanden?

Push-meddelanden inkluderar alla meddelanden som levereras till plattformarnas meddelandetjänster (till exempel Windows Notification Service, Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging och Microsoft Push Notification Service).

Notification Hubs

Relaterade frågor och svar

  • Aktiva enheter är enheter som är berättigade att ta emot meddelanden. De definieras som unika registrerings-ID för enheter med Google Cloud Messaging eller Amazon Device Messaging, kanal-URI (Uniform Resource Identifier) för enheter som använder Windows Notification Service eller Microsofts push-meddelandetjänst, eller enheter som använder Apples push-meddelandetjänst.

  • Varken Basic- eller Standard-nivån kräver automatisk skalning. Kunderna kan använda ett obegränsat antal push-meddelanden till publicerat pris.

  • Alla nya registreringar mot hubbar i ett namnområde vars kvot för aktiva enheter uppnås avbryts.

  • Med en Azure-prenumeration kan du organisera åtkomsten till molntjänstresurser, där Notification Hubs är en resurs. Ett namnområde är en grupperingsmekanism som kan innehålla flera Notification Hubs och finns i en region. En hubb är en motor som förenklar push-meddelanden och skickar meddelanden till plattforms oberoende appar i Notification Hubs.

  • Gå till hanteringsportalen ServiceBus och klicka på namnområdet, klicka sedan på Notification Hubs. Under skalningsfliken kan du ändra tjänstnivån för Notification Hubs.

  • Det finns inga dagliga kvoter för push-meddelanden.