Vilka andra Microsoft Server-arbetsbelastningar stöds av Azure Virtuella datorer i dag och vilka licensieringsmodeller finns?

Förutom Windows Server, SQL Server och BizTalk Server har vi stöd för Project Server, Dynamics NAV, Dynamics GP och Team Foundation Server. Den senaste listan över vilka arbetsbelastningar som stöds finns i den här artikeln. I tabellen nedan sammanfattas licensieringsmodellerna för varje produkt: ProdukterTillgängliga i Marketplace för avbildningar och debiteras per minutLicense Mobility genom Software AssuranceSPLA SAL-licens| |Windows Server Datacenter Edition| Ingår (i minuttaxan ingår användning av maskinvaruresurs, serverlicens och klientåtkomsträttigheter)|Tom|Tom| |Windows Server Standard Edition|Tom|Tom|Tom| |SQL Server Enterprise Edition| Ingår| Ingår|Tom| |SQL Server Standard Edition| Ingår| Ingår| Ingår| |SQL Server Web Edition| Ingår|Tom|Tom| |BizTalk Server Enterprise Edition| Ingår| Ingår|Tom| |BizTalk Server Standard Edition| Ingår| Ingår|Tom| |SharePoint Server|Tom| Ingår| Ingår| |System Center Datacenter|Tom| Ingår|Tom| |System Center Standard|Tom| Ingår|Tom| |Team Foundation Server|Tom| Ingår| Ingår| |Project Server|Tom| Ingår| Ingår| |Microsoft Dynamics NAV|Tom|Tom| Ingår| |Microsoft Dynamics GP|Tom|Tom| Ingår|

Relaterade frågor och svar

 • Hanterad instans tillåter att beräkningskapacitet och lagring skalas oberoende av varandra. Kunder betalar för beräkning mätt i vCores, lagring och säkerhetskopiering mätt i GB.

  Hanterad instans har två prisalternativ:

  • Licens ingår: Exkluderar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Detta alternativ är för kunder som väljer att inte använda befintliga SQL Server-licenser med Software Assurance för hanterad instans.
  • Grundpris: Reducerat pris som inkluderar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Kunder kan välja detta pris genom att använda sina SQL Server-licenser med Software Assurance.
 • Hanterad instans debiteras enligt en förutsägbar timavgift baserad på tjänstenivå, etablerad beräkning i vCores, etablerad lagring och säkerhetskopiering i GB per månad. Utrymme för säkerhetskopiering av upp till 100 procent av total databaslagring ingår. Efter detta debiteras du i GB per månad.

 • Använd Bot Framework SDK V4 för nya konversationsbaserade upplevelser. Många kunder ansåg att dialogmodellerna i Bot Framework SDK V3 var för oflexibla och begränsade, så Bot Framework SDK V4 är modulär och flexiblare. Den ger dig en färdig grund för robotmallar och lösningsacceleratorer. Om du redan har skapat robotar med Bot Framework SDK V3 så kommer dessa att fortsätta att fungera inom överskådlig tid. Läs mer på sidan med vanliga frågor och svar om Bot Framework

 • Premium-nivån i Service Bus-meddelandetjänsten innehåller alla meddelandefunktionerna i köer och ämnen i Azure Service Bus med förutsägbara, upprepade prestanda, högre dataflöde samt ökad tillgänglighet. På Premium-nivån används en dedikerad modell för resurstilldelning för att tillhandahålla isolering av arbetsbelastningar och konsekventa prestanda. Eftersom beräknings- och minnesresurser på Premium-nivån är dedikerade debiteras inga transaktionsavgifter per meddelande som på andra nivåer. Alla transaktioner ingår i meddelandeenhetsallokeringen.

 • Premium-nivån för Service Bus-meddelandetjänsten har en fast daglig avgift per köpt meddelandeenhet. Namnområden som skapats på Premium-nivån kan ha en, två eller fyra meddelandeenheter som vardera räknas av mot de dagliga avgifterna för det angivna antalet meddelandeenheter. Premium-namnområden kan ändra antalet köpta meddelandeenheter när som helst, men den dagliga avgiften baseras på det högsta antalet meddelandeenheter som tilldelats namnområdet.

 • Aktiva enheter är enheter som är berättigade att ta emot meddelanden. De definieras som unika registrerings-ID för enheter med Google Cloud Messaging eller Amazon Device Messaging, kanal-URI (Uniform Resource Identifier) för enheter som använder Windows Notification Service eller Microsofts push-meddelandetjänst, eller enheter som använder Apples push-meddelandetjänst.