Vilka är de kostnadsfria enheterna som ingår varje månad?

Inkluderade kostnadsfria enheter är enheter som är tillgängliga för dig kostnadsfritt och som nollställs varje månad. All användning utöver de inkluderade kostnadsfria enheterna under en månad faktureras enligt standardprissättningen för den aktuella lösningen. De här kostnadsfria enheterna är inte tillgängliga för prenumeranter som använder avgiftsplaner som tillhandahåller en fast rabatt eller en fast månatlig kredit.

Automation