Vad är prenumerationer och hur hänger de ihop med det kostnadsfria Azure-kontot?

Prenumerationer är den enhet som ger åtkomst till Azures produkter som en del av det kostnadsfria Azure-kontot. Det kostnadsfria Azure-kontot börjar med en kostnadsfri utvärderingsprenumeration som omfattar en kredit på 200 USD som du kan använda under de första 30 dagarna, kostnadsfri tillgång till våra populäraste Azure-produkter under 12 månader och även tillgång till över 25 produkter som alltid är kostnadsfria. När 30-dagarsperioden är över eller när du har använt hela krediten på 200 USD måste du uppgradera till en Betala per användning-prenumeration för att kunna fortsätta använda ditt konto.

Related questions and answers

  • Azure-utvecklarverktyget för utbildning (hette tidigare Microsoft Imagine Standard och Premium) är ett prenumerationsbaserat erbjudande för certifierade skolor och institutioner. Det ger åtkomst till verktyg som ofta används inom STEM-program (vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik). Utbildningspersonal och studenter får professionella verktyg, program och tjänster för utveckling och design från Microsoft. Det innehåller våra senaste tekniker och molntjänster som ger studenterna nya möjligheter. Dessutom erbjuds lärare ett brett utbud av resurser som gör att lektionerna stimulerar, engagerar och motiverar studenterna. Det här programmet har följande målsättningar:

    • Ge åtkomst till våra program och plattformar: Lärare och elever får tillgång till våra produkter och tekniker. Därmed får de valmöjligheter för både dagens och framtidens utbildning.
    • Ge stort mervärde: Dessa prenumerationsbaserade medlemskap ger enkel licenshantering per användare så att licenser inte behöver hanteras mellan flera olika miljöer. Programvara som hämtas via din prenumeration på Azure-utvecklarverktyg för utbildning är endast till för utbildningsändamål och ska inte användas för att köra institutionens infrastruktur.
  • Som prenumerant på Azure-utvecklarverktyg för utbildning får din skola eller institution tillgång till Education Hub Store. Studenterna använder sina molntjänster via Education Hub Store, som finns i Azure-portalen. Studenterna loggar in på Azure-portalen med autentiseringsuppgifterna för lärosätet (eller för Azure-utvecklarverktyg för utbildning), öppnar Education Hub Store och väljer tillgängliga programnedladdningar.

  • I Microsofts sekretesspolicy beskrivs de personliga data som Microsoft samlar in, hur data bearbetas samt varför de delas. Sekretesspolicyn omfattar olika produkter från Microsoft, däribland dess appar, enheter, servrar, tjänster, program och webbplatser. Den innehåller även produktspecifik information och en beskrivning av policyn gällande användning av cookies.

  • Nej. Studenterna behöver inte ett Office 365-konto, men om de har tillgång till ditt Active Directory-konto använder de samma autentiseringsuppgifter för att logga in på programvaran. Om studenterna inte använder Active Directory måste de skapa ett Microsoft-konto (om de inte redan har ett sådant) med samma e-postadress som du gav dem.

  • Efter respitperioden på 30 dagar kan du inte längre förnya din prenumeration på Azure-utvecklarverktyg för utbildning. Utbildningspersonalen, övrig personal och studenterna förlorar även tillgången till programvaran i din Education Hub Store. Du måste registrera i programmet på nytt för att få ett nytt ID-nummer för prenumerant. När ID-numret för prenumerant har aktiverats får studenterna åter tillgång till Education Hub Store.

  • När du registrerar för programmet första gången finns ditt ID-nummer för prenumeration i det välkomstmeddelande för prenumerationen som du får via e-post. Om du förnyade prenumerationen står numret i det förnyelsemeddelande som prenumerationsadministratören fick. Det finns även i Visual Studio Subscription-portalen. När du har loggat in går du till Min prenumeration på sidan Mitt konto. Kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta aktuellt prenumerant-ID.