Vad är BotSkill CLI-verktyg?

Med kommandoradsverktyget Botskills kan du automatisera anslutningen mellan den virtuella assistenten och dina färdigheter, vilket innefattar processen att uppdatera dina dispatch-modeller och skapa autentiseringsanslutningar där det behövs.

Läs mer: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/skills/botskills/

Azure Bot Service

Relaterade frågor och svar