Vad är bästa praxis för prestanda och skalbarhet för Microsoft Azure Storage?

Läs mer om metodtips.

Lagringskonton

Relaterade frågor och svar

  • Lär dig med hjälp av den här självstudien.

  • Lär dig hur du aktiverar lagringsmått.

  • Läs mer om skalbarhet i Storage.

  • Läs om Import/Export för lagring.

  • Lär dig hur du aktiverar loggning på klientsidan.