Vanliga frågor och svar om övergång för Azure från Enterprise-avtal till Microsofts kundavtal

Microsoft har en ny process som förenklar och förbättrar din upplevelse med Azure.

Det nya digitala Microsoft-kundavtalet effektiviserar köpfunktionen i Azure och reducerar mängden administrativt arbete. När du har godkänt kan du överföra dina Azure-tjänster omedelbart – utan störningar i tjänsterna – och börja få en månadsfaktura. Sedan kan du dra nytta av nya funktioner för fakturering och kostnadshantering. Få insikt i och optimera kostnader i Azure i en och samma portal där du hanterar Azure-tjänsterna. Oavsett om du väljer att köpa via Microsoft, partner eller direkt får du samma konsekventa upplevelse.

Göra en beställning och godkänna avtalet

 • Microsofts kundavtal är ett ständigt kontrakt som inte upphör för transaktionsköp. Avtalet visas i ditt förslag som en hyperlänk.
 • Nej. När du har godkänt Microsofts kundavtal behöver du inte längre förnya registreringen av Enterprise-avtalet som du har gått över från.
 • Du kan se de avtal som är kopplade till ditt faktureringskonto i avsnittet Kostnadshantering + fakturering i Azure-portalen. Gå till sidan Egenskaper under Inställningar och klicka sedan på fliken Avtal.
 • Med Microsoft Azure-prenumerationsavtalet får du åtkomst till Azure-tjänster till standardinställda användningsbaserade priser enligt Microsofts kundavtal. Läs mer här.
 • Microsoft Azure-prenumerationsavtalet för DevTest ger prenumeranter på Visual Studio rabatterade priser på utvecklings- och testningsarbetsbelastningar på Azure. Avtalet grundas på betala per användning med begränsade serviceavtal. Läs mer här.
 • Om ditt förslag upphör innan du har haft möjlighet att lägga beställningen kontaktar du din Microsoft-representant.
 • Med redigeringslänken kan du uppdatera faktureringsuppgifter och primär kontakt. Kontots land kan inte ändras i det här flödet och kräver kundsupport.

Övergång till det nya faktureringskontot

 • När organisationen godkänner Microsofts kundavtal skapas ett nytt faktureringskonto. Det här nya faktureringskontot har förbättrade fakturerings- och kostnadshanteringsfunktioner via ett effektiviserat, enhetligt hanteringsgränssnitt.
 • Du måste flytta faktureringen av dina Azure-prenumerationer från registreringen av Enterprise-avtalet till det nya faktureringskontot.
 • Ditt nya faktureringskonto stöder bara faktureringsadministratörer från organisationens klientorganisation. Om faktureringsadministratörer på din registrering av Enterprise-avtalet är en del av klientorganisationen får de åtkomst till det nya faktureringskontot vid övergången. Om de inte är en del av klientorganisationen måste du bjuda in dem till klientorganisationen för att ge dem åtkomst till det nya faktureringskonto.
 • Azure-tjänster i din prenumeration löper på utan avbrott. Vi flyttar bara faktureringsrelationen för dina Azure-prenumerationer. Befintliga resurser, resursgrupper eller hanteringsgrupper påverkas inte.
 • Om du inte flyttar till det nya faktureringskontot innan registreringen av ditt Enterprise-avtal upphör löper Azure-tjänster i den registreringen på utan avbrott i tjänsten men de debiteras till återförsäljarpriser.
 • Nej. När faktureringen av dina Azure-prenumerationer flyttas till det nya faktureringskonto kan du inte gå tillbaka till din registring av Enterprise-avtalet.
 • För att slutföra konfigurationen måste du flytta faktureringen av Azure-prenumerationer från registreringen av Enterprise-avtalet till det nya faktureringskontot. Detta kräver faktureringsbehörighet för Azure-prenumerationerna. Det är bara företagsadministratörer för registreringen som har den behörigheten.
 • Du kan be en befintlig företagsadministratör att göra dig till företagsadministratör.
 • Azure-reservationer i din registrering av Enterprise-avtal flyttas också till ditt nya faktureringskonto. Vid övergången tillämpas inga ändringar av reservationsrabatter som tillämpas på dina prenumerationer.

Hantera ditt nya faktureringskonto

 • När du godkänner Microsofts kundavtal skapas ett faktureringskonto åt dig. Du använder faktureringskontot för att spåra kostnaderna för dina Azure-tjänster samt hantera fakturering.

  Varje faktureringskonto har minst en faktureringsprofil som gör att du kan hantera fakturering och betalningsmetod. En faktureringsprofil konfigureras när du godkänner avtalet. Det skapas en månatlig faktura för varje faktureringsprofil. Den innehåller alla ändringar från föregående månad.

  Som standard innehåller varje faktureringsprofil ett fakturaavsnitt. Du kan skapa fler fakturaavsnitt och enkelt spåra och allokera kostnader efter behov oavsett om du vill dela in efter projekt, avdelning eller utvecklingsmiljö. Dessa avsnitt visas på fakturan och anger användningen av varje prenumeration och de köp som du har tilldelat.

  Läs mer om hur du kommer igång med ditt nya faktureringskonto.

 • A monthly invoice is generated at the beginning of the calendar month for each billing profile. The invoice is emailed to the billing profile owners, billing profile contributors and invoice managers.

  Each billing profile has its own payment method that is used to pay its invoice. If you have Azure credits available, they will be automatically applied, reducing the amount you owe. The payment instructions are provided on the invoice.

 • Fakturor genereras runt den femte varje månad och skickas via e-post till faktureringsprofilsägare och -deltagare samt fakturaansvariga.
 • Betalningsanvisningar står på fakturan. Om du har Azure-krediter används de automatiskt till att minska det belopp du är skyldig.
 • Ja, du kan skapa fakturaavsnitt för att organisera kostnaderna på din faktura.

  Som standard innehåller varje faktureringsprofil ett fakturaavsnitt. Du kan skapa fler fakturaavsnitt och enkelt spåra och allokera kostnader efter behov oavsett om du vill dela in efter projekt, avdelning eller utvecklingsmiljö. Dessa avsnitt visas på fakturan och anger användningen av varje prenumeration och de köp som du har tilldelat.

  Läs mer om fakturaavsnitt.

Felsökning och fel

 • Du behöver skrivåtkomst för EA-administratör för att slutföra konfigurationen. Det här meddelandet kan visas om du har skrivskyddad åtkomst. Se till att du är inloggad med den e-postadress som har EA-administratörsåtkomst om du har flera inloggningar.
 • För att slutföra konfigurationen måste du vara faktureringsprofilsägare enligt Microsoft-kundavtalet. Du blir automatiskt faktureringsprofilens ägare med hjälp av den identitet som du var inloggad med när du godkänner Microsoft-kundavtalet.

  Den e-postadress som du använde för att godkänna Microsoft-kundavtalet kan vara associerad med två olika identiteter – arbets-/skolkonto (kallas även AAD eller organisationskonto) samt Microsoft-konto (kallas även personligt konto). Om du lyckades godkänna avtalet och lägga beställningen använde du ditt arbets-/skolkonto och behöver vara inloggad i Azure-portalen med den här identiteten.

  Om det här felmeddelandet visas är du kanske inloggad med den Microsoft-kontoidentitet som är associerad med din e-postadress. Du behöver då logga ut och logga in med arbets-/skolkontot i stället. När du loggar in igen ska du fylla i din e-postadress i stället för att använda den förifyllda adressen.

  Läs mer om den åtkomst som krävs för slutförande av konfigurationen.