Uppdateringarna jag gjorde på min kunskapsbas visas inte när jag publicerar. Varför inte?

När du redigerar i QnA Maker måste du välja "Save and train" (Spara och träna) för att kunna se dina ändringar.

Azure Bot Service

Relaterade frågor och svar