Managed Cache och cachelagring i rollinstanser drogs tillbaka den 30 november 2016.

Managed Cache Service och cachelagring i rollinstanser drogs tillbaka den 30 november 2016. Mer information finns i Azure Managed Cache and In-Role Cache services to be retired on 11/30/2016 (Azure Managed Cache och In-Role Cache dras in 2016/11/30).

Managed Cache Service

Relaterade frågor och svar

  • Yes. In premium tier you can scale out to multiple Redis Cache units.

  • Vi rekommenderar att du använder Azure Cache for Redis på grund av den flexibilitet det erbjuder. Det bygger på Redis-protokollets öppna standard som stöds av många programmeringsspråk (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby och ytterligare 29 språk). Det innebär att det kan användas vid nästan alla arbetsbelastningsnivåer som du kan bygga i Azure.