Varför är de inbyggda domänerna i förhandsversion?

Förbyggda domäner är i förhandsversion eftersom Language Understanding-teamet (LUIS-teamet) fortfarande utvärderar hur de ska användas på bästa sätt för att starta modellutvecklingen.

Azure Bot Service

Relaterade frågor och svar