Ändras Language Understanding-tjänsten i Bot Builder SDK V4?

Det finns bara en ändring i Language Understanding (LUIS) i Bot Builder SDK V4. Returnerade resultat har ändrats från ett statiskt schema till ett programspecifikt schema, som förenklar schemaanvändningen och minskar den långsiktiga arbetsinsatsen vid utveckling.

Azure Bot Service

Relaterade frågor och svar