Finns det en kostnadsfri version av Azure Multi-Factor Authentication för administratörer?

Vissa Azure Multi-Factor Authentication-funktioner erbjuds kostnadsfritt för Azures globala administratörer när motsvarande Azure Active Directory-katalog inte har tillhandahållits med Azure Multi-Factor Authentication för kataloganvändare.

Multi-Factor Authentication

Relaterade frågor och svar

  • Faktureringen baseras på antalet användare som aktiverats för Multi-Factor Authentication.

  • Fakturerings-/användningsmodellen ”per användare” eller ”per autentisering” väljs när en Multi-Factor Authentication-leverantör skapas i den klassiska Microsoft Azure-portalen. Det är en förbrukningsbaserad resurs som faktureras mot organisationens Azure-prenumeration, precis som virtuella datorer eller webbplatser.

  • Faktureringsmodellen väljs under resursskapandet och kan inte ändras när resursen har tillhandahållits. Däremot går det att skapa en ny resurs för Multi-Factor Authentication som ersätter den ursprungliga. Observera att användarinställningar och konfigurationsalternativ inte kan överföras till den nya resursen.

  • Alla kostnader överförs till ”per användare”- eller ”per autentisering”-kostnaden för tjänsten. Organisationen (ändrad från ”du”) debiteras inte för enskilda telefonsamtal eller sms till användarna när Azure Multi-Factor Authentication används. Telefonägare kan debiteras för roaming-relaterade eller andra kostnader från deras telefonoperatörer när de tar emot telefonsamtal eller sms.