Ingår skatt i prissättningen för virtuella Azure-datorer?

Skatt ingår inte i prissättningen för virtuella Azure-datorer. Den läggs till separat. Läs mer om Azure-prissättningen för virtuella Linux- och Windows-datorer.

Relaterade frågor och svar

  • Nej. De virtuella datorer som erbjuds under de tre kampanjerna är endast tillgängliga för användning på begäran.

  • Lär dig hur du diagnostiserar startproblem.

  • Nej. Reserverade instanser som köpts för vanliga virtuella datorer gäller inte för de virtuella datorerna i kampanjen.

  • Nej. Alla nya virtuella datorer har en operativsystemdisk och en lokal disk (eller "resursdisk"). Vi debiterar inte för det lokala diskutrymmet. Operativsystemdisken debiteras med standardpriset för diskar. Visa alla konfigurationer för virtuella datorer.

  • För närvarande är de virtuella datorer som erbjuds under de tre kampanjerna tillgängliga för distribution på begäran till den 31 oktober 2020. De virtuella datorer i kampanjen som distribuerades innan dess fortsätter köras. De här virtuella datorerna är dock inte tillgängliga för nya distributioner efter kampanjens slutdatum.

  • Lär dig hur du återställer virtuella datorer.