Ingår skatt i prissättningen för Azure-molntjänster?

Skatt ingår inte i prissättningen för Azure-molntjänster. Den läggs till separat. Läs mer om priser

Relaterade frågor och svar

  • För närvarande är de virtuella datorer som erbjuds under de tre kampanjerna tillgängliga för distribution på begäran till den 31 oktober 2020. De virtuella datorer i kampanjen som distribuerades innan dess fortsätter köras. De här virtuella datorerna är dock inte tillgängliga för nya distributioner efter kampanjens slutdatum.

  • Nej. De virtuella datorer som erbjuds under de tre kampanjerna är endast tillgängliga för användning på begäran.

  • Lär dig hur du diagnostiserar startproblem.

  • Nej. Alla nya virtuella datorer har en operativsystemdisk och en lokal disk (eller "resursdisk"). Vi debiterar inte för det lokala diskutrymmet. Operativsystemdisken debiteras med standardpriset för diskar. Visa alla konfigurationer för virtuella datorer.

  • Nej. Reserverade instanser som köpts för vanliga virtuella datorer gäller inte för de virtuella datorerna i kampanjen.

  • Lär dig hur du återställer virtuella datorer.