Jag kör en teknik som inte tillhör Microsoft på Microsoft Azure eller ett anpassad app som baseras på programvara med öppen källkod. Täcker mitt supportavtal det?

Microsoft erbjuder kunder möjligheten att köra teknik som inte tillhör Microsoft på Microsoft Azure-plattformen, bland annat Linux, Oracle, SAP och IBM. För alla scenarier som är kvalificerade för support via ett Azure-supportavtal får du hjälp av Microsofts support att isolera ärendet mellan Microsoft Azure-tjänsten och din anpassade app. Fullständig teknisk support ges om den fastställda orsaken till problemet är Microsoft Azure-tjänsten eller -plattformen. Kommersiellt rimlig support ges till alla andra scenarier. Om det inte går att hitta någon lämplig lösning på problemet kan du hänvisas till andra supportkanaler som är tillgängliga för programvaran som inte tillhör Microsoft.

Relaterade frågor och svar

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.