Blir kostnaden proportionerlig om jag bara använder Azure Storage några få dagar varje månad?

Ja. Lagringskapacitet debiteras i enheter för den genomsnittliga datamängden som lagras (mätt i GB) under en månad. Om du till exempel ständigt använder 10 GB lagringsutrymme under första hälften av månaden och inget alls under resten av månaden blir din genomsnittliga användning 5 GB. Om du däremot använder den lågfrekventa nivån (endast GPv2-konton) eller arkivnivån i mindre än 30 respektive 180 dagar debiteras du en ytterligare avgift.

Lagringskonton

Relaterade frågor och svar

  • Lär dig med hjälp av den här självstudien.

  • Lär dig hur du aktiverar lagringsmått.

  • Läs mer om skalbarhet i Storage.

  • Läs mer om metodtips.

  • Läs om Import/Export för lagring.