Kan jag lämna tillbaka det jag har köpt om jag inte är nöjd?

Köp på Azure Marketplace kan inte returneras, men de kan avbrytas/tas bort. När en prenumeration har avbrutits/tagits bort kommer du inte att debiteras för efterföljande månader. Kunder måste kontakta utgivaren direkt gällande alla tekniska problem med en Marketplace-tjänst. Utgivarens kontaktuppgifter och/eller en länk till en supportwebbplats finns på lösningens detaljsida på Azure Marketplace.

Relaterade frågor och svar

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.