Jag vill migrera en prenumeration för en Azure Marketplace-VM till mitt Enterprise-avtal. Kan jag göra det?

Om du vill migrera virtuella datorer som har köpt på Azure Marketplace med BYOL till en EA-prenumeration behöver du inte återskapa dem. MOSP-prenumerationen kan konverteras direkt till EA.

Relaterade frågor och svar

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.