I have signed up for ExpressRoute. What do I have to pay?

ExpressRoute charges are not covered by Azure Backup. The customer will continue to pay for Azure Backup independently and for ExpressRoute based on the port speed that has been selected.

Azure Backup

Relaterade frågor och svar

  • Den nya prismodellen för Azure Backup består av två komponenter:

    • Skyddade instanser: Detta är den primära faktureringsenheten för Azure Backup. Kunderna betalar för antalet instanser som skyddas med Azures säkerhetskopieringstjänst
    • Lagring: Kunderna kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS) och geo-redundant lagring (GRS) för säkerhetskopieringsvalvet. Nettopriset för lagring beror på mängden data som lagras med tjänsten. Dessa två komponenter visas som separata rader på månadsfakturan för Azure.
  • Instrumentpanelsidan för säkerhetskopieringsvalvet visar totala data från den dator som är registrerad för valvet. Där visas även lagringstypen som används för säkerhetskopieringsvalvet.

  • Kunderna kommer inte att debiteras för återställningsåtgärder eller utgående nätverksbandbredd (egress) som är kopplad till återställningsåtgärder.

  • Alla data som lagras med Azure Backup debiteras enligt de avgifter för lagring av säkerhetskopiering som listas ovan, under den period som informationen lagras med Azure Backup. Men längre kvarhållning påverkar inte det programvarupris du betalar för skyddade instanser. Observera att du måste ha den senaste Azure Backup-agenten installerad på datorn för att garantera detta beteende.

  • Precis som med de nuvarande priserna behöver du inte betala för lagringstransaktioner med Azure Backup. De ingår som en del av det programvarupris du betalar.

  • Det beror på vilket lagringsalternativ som valts för säkerhetskopieringsvalvet. Lagringsalternativen för säkerhetskopieringsvalvet: lokalt redundant lagring (LRS) och geo-redundant lagring (GRS).