I can't delete my storage account, container, or VHD

Relaterade frågor och svar

  • Lär dig hur du aktiverar lagringsmått.

  • Lär dig med hjälp av den här självstudien.

  • Läs mer om metodtips.

  • Läs mer om skalbarhet i Storage.

  • Läs om Import/Export för lagring.