Så här felsöker du HTTP-fel av typen ”502 – Felaktig gateway” och ”503 – Tjänsten är inte tillgänglig” i dina webbappar hos Azure

Lär dig hur du felsöker HTTP-fel.

App Service

Relaterade frågor och svar

  • Lär dig hur du konfigurerar webbappar.

  • Lär dig hur du konfigurerar ett anpassat domännamn köpt från GoDaddy för en webbapp i Azure App Service med hjälp av Traffic Manager.

  • Utforska stöd för tekniker med öppen källkod i Microsoft Azure App Service.

  • Få mer information om hur du uppgraderar ClearDB.