Hur aktiverar jag analyser för en robot eller en virtuell assistent?

Application Insights är en Azure-tjänst som gör att du kan göra analyser för dina program, din infrastruktur och ditt nätverk. Bot Framework kan använda Application Insights-telemetri för att tillhandahålla information om hur din robot fungerar och spåra viktiga mått. Bot Framework SDK levereras med flera exempel som visar hur du lägger till telemetri i din robot och skapar rapporter (ingår).

Power BI är en företagsanalystjänst som gör att du kan visualisera dina data och dela resultaten i hela organisationen. Du kan mata in data från Application Insights i live-instrumentpaneler och rapporter.

Läs mer: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/overview/analytics/

Azure Bot Service

Relaterade frågor och svar

  • Med QnA Maker kan du skapa en robot som ger konversationssvar på frågor som finns i dokumentationen, som en sida med vanliga frågor och svar. Läs mer om hur QnA Maker fungerar

  • Använd Bot Framework SDK V4 för nya konversationsbaserade upplevelser. Många kunder ansåg att dialogmodellerna i Bot Framework SDK V3 var för oflexibla och begränsade, så Bot Framework SDK V4 är modulär och flexiblare. Den ger dig en färdig grund för robotmallar och lösningsacceleratorer. Om du redan har skapat robotar med Bot Framework SDK V3 så kommer dessa att fortsätta att fungera inom överskådlig tid. Läs mer på sidan med vanliga frågor och svar om Bot Framework

  • Microsoft ger dig tillgång till kraftfull, konversationsbaserad AI och språkförståelse för naturliga språk, Bot Framework med öppen källkod, support i företagsklass samt fullständigt ägarskap och kontroll över dina data.

  • Azure Bot Service uppfyller ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), HIPAA BAA (Health Insurance Portability and Accountability Act Business Associate Agreement), HITRUST (Health Information Trust Alliance Common Security Framework) samt SOC 1, SOC 2 och SOC 3.

  • Bot Service-teamet utvärderar ständigt nya kanaler och telemetridata om användning. Du kan lämna dina förslag på nya Bot Service-kanaler här och på GitHub-lagringsplatser.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.