Hur ska jag licensiera andra Microsoft-serverprodukter än Windows Server (SQL Server, SharePoint Server, Exchange Server med flera) när jag kör återställda instanser av slutkundsarbetsbelastningar på delad maskinvara?

Dessa serverprodukter ska licensieras via ditt SPLA-avtal på det sätt som servrarna normalt licensieras i SPLA (per kärna, per användare och så vidare).

Azure Site Recovery

Relaterade frågor och svar

 • Azure does not support persistent MAC addresses, and so software with MAC based license models can't be used for both on-premises to Azure migration or disaster recovery.

 • Windows Server ska licensieras via SPLA (Services Provider License Agreement).

 • Windows Server kan licensieras via ditt SPLA-avtal eller via slutanvändarnas licenser om de är kvalificerade för Disaster Recovery Software Assurance-förmånen.

 • Azure Hybrid-förmånen hjälper dig att få ut mest värde från licenser lokalt och i molnet. Med detta alternativ kan du använda dina Windows Server-licenser som omfattas av Software Assurance för att få virtuella datorer till basberäkningspris i alla Azure-regioner. Du kan spara upp till 40 procent eller mer. Använd Hybrid-förmånen när du migrerar Windows-servrar till Azure. Läs mer.

 • Azure Hybrid-förmånen gäller alla kunder med aktiv Software Assurance och kan aktiveras i Azure oavsett hur Azure införskaffas (Enterprise-avtal, molnlösningsleverantör eller andra alternativ).

 • När du använder Site Recovery debiteras du för Site Recovery-licensen, Azure-lagring, lagringstransaktioner och utgående dataöverföring. Site Recovery-licensen gäller per skyddad instans, där en instans är en virtuell dator eller en fysisk server.

  • Om en virtuell datordisk replikeras till ett standardlagringskonto är Azure Storage-kostnaden lagringsförbrukningen. Om källdiskstorleken till exempel är 1 TB och 400 GB av lagringsutrymmet används skapar Site Recovery en virtuell datordisk på 1 TB i Azure, men debiteringen görs för 400 GB (plus det lagringsutrymme som används för replikeringsloggar).
  • Om en virtuell datordisk replikeras till ett Premium-lagringskonto debiteras Azure-lagringskostnaden för den allokerade lagringsstorleken, avrundat uppåt till närmaste diskalternativ för Premium-lagring. Om källdiskstorleken till exempel är 50 GB skapar Site Recovery en disk på 50 GB i Azure, och Azure mappar detta till närmaste Premium-lagringsdisk (P10). Kostnaderna beräknas på P10, inte på diskstorleken (50 GB). Läs mer. Om du använder Premium-lagring krävs också ett standardlagringskonto för replikeringsloggning, och beloppet för det standardlagringsutrymme som används för dessa loggar debiteras också.
  • Inga diskar skapas före redundanstest eller redundans. I replikeringstillståndet debiteras lagring under kategorin "Sudblob och disk" enligt priskalkylatorn för lagring. Dessa kostnader baseras på lagringstypen (premium eller standard) och dataredundanstypen, till exempel LRS, GRS, RA-GRS med flera.

  Om alternativet att använda hanterade diskar vid redundans väljs tillkommer kostnader för hanterade diskar efter redundans eller redundanstest. Kostnader för Managed disks tillkommer inte under replikering. Under replikering debiteras lagringskostnader för kategorin ”Ohanterade diskar och sidblobar”. Dessa kostnader baseras på lagringstypen premium/standard och dataredundanstypen – LRS, GRS, RA-GRS osv. Exempel: För en virtuell dator som replikeras till premiumlagring med en OS-disk på 128 GB och en datadisk på 500 GB: 1. Under replikering: Lagringskostnader tillkommer för kategorin ”Ohanterade diskar och sidblobar” för premiumlagringsdiskar med storlekarna P10 och P20. I faktureringssyfte avrundas storleken på diskarna som replikeras (128 GB och 500 GB) till närmaste storlek på ohanterad premiumdisk: P10 (128 GB) eller P20 (512 GB). Ett standardlagringskonto används också för loggning av deltakostnader under replikering. Lagringskostnader för kategorin ”Ohanterade diskar och sidblobar” baserat på mängden standardlagring som används för de här loggarna debiteras också. 2. Under ett redundanstest eller efter redundans till hanterade diskar: Avgifterna för Managed Disks för hanterade premiumdiskar i storlekarna P10 och P20 gäller. Exempel: För en virtuell dator som replikeras till standardlagring med en OS-disk på 32 GB och en datadisk på 250 GB: 1. Under replikering: Under replikering debiteras lagringskostnader för kategorin ”Ohanterade diskar och sidblobar” för standardlagring. 2. Under ett redundanstest eller efter redundans till hanterade diskar: Avgifterna för Managed Disks för hanterade standarddiskar i storlekarna S4 (32 GB) och S15 (256 GB) gäller. Som du ser har storlekarna på diskarna (32 GB och 250 GB) avrundats till närmsta storlek för hanterade standarddiskar i form av S4 (32 GB) eller S15 (256 GB).

  • Om alternativet att använda Managed disks vid redundans inte har valts debiteras lagring under kategorin "Ohanterade diskar och sidblobar" enligt priskalkylatorn för lagring efter redundans. Dessa kostnader baseras på lagringstypen (premium eller standard) och dataredundanstypen, till exempel LRS, GRS, RA-GRS med flera.
  • Lagringstransaktioner debiteras under replikering i stabilt tillstånd och för vanliga åtgärder för virtuell dator efter redundans eller redundanstest. Men dessa kostnader är försumbara. Under redundanstest tillkommer också kostnader för den virtuella datorn, lagring, utgående trafik och lagringstransaktioner.