Hur många datanoder behöver jag för mitt HDInsight-kluster?

Antalet datanoder varierar efter dina behov. Tack vare flexibiliteten i Azures molntjänster kan du prova olika klusterstorlekar för att avgöra vilken kombination av prestanda och kostnad som är bäst för dig, och endast betala för det du använder. Kluster kan också skalas på begäran för ökning eller minskning utifrån arbetsbelastningens behov.

HDInsight

Relaterade frågor och svar

 • Varje prenumeration har en standardgräns för hur många HDInsight-datanoder som kan skapas. Om du behöver skapa ett större HDInsight-kluster eller flera HDInsight-kluster som tillsammans överskrider din aktuella prenumerationsgräns, kan du begära att faktureringsgränserna för din prenumeration utökas. Öppna ett supportärende med supporttypen fakturering. Beroende på det högsta antalet noder per prenumeration som du begär, kan vi be dig om ytterligare information för att kunna optimera dina distributioner.

 • Du kan beräkna kostnaden för kluster i olika storlekar med Azure Kalkylator.

 • Vi debiterar för antalet minuter som klustret körs, avrundat till närmaste minut, inte timme.

 • HDInsight använder olika antal noder för varje klustertyp. I ett specifikt kluster finns olika roller för de olika noderna, vilket gör det möjligt för en kund att storleksanpassa noderna i en specifik roll enligt dess arbetsbelastning. I ett Hadoop-kluster kan till exempel de underordnade noderna vara etablerade med en stor mängd minne om den typ av analyser som körs är minnesintensiva. Hadoop-kluster för HDInsight distribueras med två roller:

  • Huvudnod (2 noder)
  • Datanod (minst 1 nod) HBase-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:
  • Huvudservrar (2 noder)
  • Regionservrar (minst 1 nod)
  • Master-/Zookeeper-noder (3 noder) Storm-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:
  • Nimbus-noder (2 noder)
  • Överordnade servrar (minst 1 nod)
  • Zookeeper-noder (3 noder) Spark-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:
  • Huvudnod (2 noder)
  • Underordnad nod (minst 1 nod)
  • Zookeeper-noder (3 noder) (kostnadsfritt för zookeeper-noder i A1-serien) Användningen av R-Server innebär en edge-nod utöver klusterdistributionsarkitekturen.
 • If you run a cluster for 100 hours in US East with two D13 v2 head nodes, three D12 v2 data nodes, and three D11 v2 zookeepers, the billing would be the following in the two scenarios:

  • On a Standard HDInsight cluster—100 hours x (2 x $-/hour + 3 x $-/hour + 3 x $-/hour) = $-
  • On a Standard HDInsight cluster with Enterprise Security Package—100 hours x (2 x $-/hour + 3 x $-/hour + 3 x $-/hour) + 100 hours x (2 x 8 + 3 x 4 + 3 x 2) x $-/core-hour = $-
 • För att kunna stoppa ett HDInsight-kluster måste du ta bort klustret. Som standard finns alla data som ett HDInsight-kluster arbetar med i Azure Blob Storage, så data påverkas inte av detta. Om du vill bevara dina Hive-metadata (tabeller, scheman) bör du tillhandahålla ett kluster med extern metadatalagring. Mer information finns i den här dokumentationen.