Hur gör jag en supportförfrågan för Azure med mitt Premier-avtal?

Kontrollera att ditt Premier-avtal visas i listrutan ”Support Plan” (Supportavtal) när du skapar ett supportärende. Du kan välja mellan följande alternativ: **Fördefinierad Microsoft-association: ** I de flesta fall har ditt Microsoft Premier-team redan associerat dina Azure-prenumerationer med ditt Premier-avtal och du ser det på Azure Portal när du skapar ett supportärende. Matchande konton: Om du loggar in på Azure Portal med samma användare/e-postadress för ett Microsoft-konto (t.ex. outlook.com, live.com eller Hotmail.com) som du använde för att komma åt Microsoft Premier Online-portalen (premier.microsoft.com), visas ditt Premier-avtal automatiskt på Azure Portal. Manuell inmatning: Du kan koppla ditt Premier-avtal till ditt Azure-konto genom att ange åtkomst-ID:t och avtals-ID:t för Premier-avtalet på Azure Portal. Välj ”Help + Support” (Hjälp + Support) på Azure Portal och sedan ”Link support contract” (Koppla supportavtal) på menyn till vänster. Du behöver bara göra det en gång och uppgifterna för Premier-avtalet sparas på ditt Azure-konto, så att du kommer åt det från alla prenumerationer där du har ägar-/administratörsbehörighet. Kontakta din TAM (Technical Account Manager) om du saknar informationen för åtkomst-ID och avtals-ID. Premier-kunder kan fortsätta att skicka supportbegäranden via Microsoft Premier Online-portalen eller via telefon, men det finns flera fördelar med att använda Azure Portal:

  • Nödvändiga data samlas in (konto, prenumerations-ID osv.) och diagnostikverktyg körs automatiskt
  • Snabbare problemlösning tack vare automatiskt insamlade data
  • Möjlighet att skapa ärenden med allvarlighetsgrad A/1 online
  • Tillgång till kontextbaserad hjälp med ditt problem

Relaterade frågor och svar

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.