Hur återställer jag ett Data Warehouse?

Lär dig hur du återställer Data Warehouse.

Azure SQL Database

Relaterade frågor och svar

  • Lär dig hur du konfigurerar virtuella datorer för lagringsprestanda.

  • Lär dig hur du återställer en tabell.

  • Lär dig hur du felsöker.

  • Lär dig om SQL på virtuella Azure-datorer.

  • Lär dig hur du felsöker.