Hur registrerar jag min amerikanska eller kanadensiska skattebefrielsestatus?

  • Börja med att skapa en ny begäran på Azure Portal här. Obs! Du måste ha skapat ett konto för att kunna skapa en begäran.
  • Skapa en ny begäran genom att klicka på länken + Ny supportförfrågan.
  • Välj Fakturering som typ av ärende, välj den inkluderade supportplanen och klicka på Nästa.
  • Välj allvarlighetstyp C, problemtyp Other General Questions (Övriga allmänna frågor) och skriv ”Tax exemption request” (begäran om skattebefrielse) i avsnittet Information. Välj dagens datum, bifoga dina befrielseblanketter via knappen för filuppladdning och klicka på Nästa för att fortsätta.
  • Välj önskad metod för kontakt, ange din kontaktinformation och klicka på knappen Skapa.

Relaterade frågor och svar

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.