Hur gör jag för att köpa produkter från Azure Marketplace?

Du kan hitta Azure Marketplace-erbjudanden via den webbaserade butiken, i Microsoft Azure-hanteringsportalen eller via Azure Marketplace CLI. När du har loggat in på Azure Marketplace kan du upptäcka och köpa lösningar som utformats av Microsoft och våra partner. Observera: Förbetald kredit och andra typer av betalningsåtaganden kan inte användas för att betala för programvarulicenser (med undantag för de som visas här), men det kan användas för att betala för användningskostnader för Azure.

Relaterade frågor och svar

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.