Hur betalar jag för dessa prenumerationer? Visas Azure Marketplace-köp på min Azure-faktura, eller får jag en separat faktura?

Köp på Azure Marketplace debiteras med samma betalningsmetod som din Azure-prenumeration och faktureras separat från Azure-användning, om de inte har ställts in för att använda betalningsåtagande. MOSP-kunder (t.ex. Web-Direct) debiteras via samma kreditkort som är registrerat på profilen för deras Azure-prenumeration. Om du inte har något kreditkort registrerat (eftersom du har beviljats ett särskilt tillstånd om att få dina Azure-avgifter fakturerade i stället) kan du inte handla på Azure Marketplace. EA-kunder (Enterprise Agreement) debiteras mot deras EA. Specifika Azure Marketplace-erbjudanden som visas i listan här betalas först från betalningsåtagande om sådant finns tillgängligt, och faktureras därefter som överförbrukning på en faktura som skickas ut kvartalsvis. Alla andra Marketplace-erbjudanden faktureras kvartalsvis i efterhand i en separat Marketplace-faktura. Indirekta EA-kunder, utbildningskunder och myndighetskunder faktureras via deras LSP (Licensing Solution Provider). Först används betalningsåtagande om sådant finns tillgängligt, och därefter faktureras de som överförbrukning på en faktura som skickas ut kvartalsvis. Alla andra Marketplace-erbjudanden faktureras kvartalsvis i efterhand i en separat Marketplace-faktura. Indirekta EA-kunder, utbildningskunder och myndighetskunder faktureras via deras LSP (Licensing Solution Provider).

Relaterade frågor och svar

  • En tillfällig disk är lagring som är direkt kopplad till den distribuerade virtuella datorn. Data på en tillfällig disk förloras när den virtuella datorn stängs av. Om du behöver beständig lagring finns det en mängd typer och storlekar på beständiga datadiskar som betalas separat. Mer information finns i lagringsprissättning. För beständig lagring av virtuella datorer rekommenderar vi att du använder Managed Disks för att dra nytta av bättre hanteringsfunktioner, skalbarhet, tillgänglighet och säkerhet.

  • Under 12 månader efter att du har uppdaterat din prenumeration är ett visst antal populära produkter som beräkning, nätverk, lagring och databaser kostnadsfria. Efter 12 månader kan du fortsätta att använda alla de produkter du använder och du faktureras enligt priserna för ”betala per användning” som är standard.

  • Du måste ange telefonnummer och e-postadress till din akademiska organisation (till exempel your_name@your_school.edu) för att registrera dig för en prenumeration på Microsoft Azure for Students.

  • Premium-nivån för Service Bus-meddelandetjänsten har en fast daglig avgift per köpt meddelandeenhet. Namnområden som skapats på Premium-nivån kan ha en, två eller fyra meddelandeenheter som vardera räknas av mot de dagliga avgifterna för det angivna antalet meddelandeenheter. Premium-namnområden kan ändra antalet köpta meddelandeenheter när som helst, men den dagliga avgiften baseras på det högsta antalet meddelandeenheter som tilldelats namnområdet.

  • Besök den webbaserade butiken för Azure Marketplace där du kan bläddra genom en stor mängd företagsprogram och lösningar som håller god kvalitet och som är certifierade och optimerade för att köras på Azure. Du kan även få åtkomst till Azure Marketplace genom Microsoft Azure-hanteringsportalen under ”Skapa en resurs”. Klicka här för att läsa mer.

  • Aktiva enheter för en viss mobil tjänst identifieras unikt genom dess installations-ID. För en fysisk enhet är installations-ID:t som regel beständigt, såvida appen inte avinstalleras av användaren. För enhetsemulatorer kontrollerar emulatorimplementeringen om samma eller ett nytt installations-ID rapporteras varje gång programmet startas.