Hur migrerar jag virtuella Azure-datorer till Managed Disks?

Lär dig hur du migrerar virtuella Azure-datorer till Managed Disks.

Lagringskonton

Relaterade frågor och svar

  • Lär dig med hjälp av den här självstudien.

  • Lär dig hur du aktiverar lagringsmått.

  • Läs mer om skalbarhet i Storage.

  • Läs mer om metodtips.

  • Lär dig hur du aktiverar loggning på klientsidan.