Hur vet jag vilket alternativ för dataredundans (se ovan) jag använder?

Du kan välja redundans när du skapar ett lagringskonto. När du har skapat det kan du se redundansen antingen via Azure Portal eller API:t för tjänsthantering.

Lagringskonton

Relaterade frågor och svar

  • Lär dig med hjälp av den här självstudien.

  • Lär dig hur du aktiverar lagringsmått.

  • Läs mer om skalbarhet i Storage.

  • Läs mer om metodtips.

  • Läs om Import/Export för lagring.