Hur bäddar jag in QnA Maker-tjänsten på min webbplats?

Följ stegen nedan för att bädda in QnA Maker-tjänsten som en webbchattskontroll på din webbplats:

Relaterade frågor och svar

 • Hanterad instans tillåter att beräkningskapacitet och lagring skalas oberoende av varandra. Kunder betalar för beräkning mätt i vCores, lagring och säkerhetskopiering mätt i GB.

  Hanterad instans har två prisalternativ:

  • Licens ingår: Exkluderar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Detta alternativ är för kunder som väljer att inte använda befintliga SQL Server-licenser med Software Assurance för hanterad instans.
  • Grundpris: Reducerat pris som inkluderar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Kunder kan välja detta pris genom att använda sina SQL Server-licenser med Software Assurance.
 • Hanterad instans debiteras enligt en förutsägbar timavgift baserad på tjänstenivå, etablerad beräkning i vCores, etablerad lagring och säkerhetskopiering i GB per månad. Utrymme för säkerhetskopiering av upp till 100 procent av total databaslagring ingår. Efter detta debiteras du i GB per månad.

 • Kunderna kan distribuera Windows Server-avbildningar som skapats i förväg med Azure Hybrid-förmånen direkt från Azure Marketplace för Windows Server 2016, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012 och Windows Server 2008SP1. Kunderna kan också ladda upp anpassade virtuella datorer och distribuera dem med Azure PowerShell eller en Resource Manager-mall. Kunder som migrerar befintliga arbetsbelastningar kan använda Azure Site Recovery (de första 31 dagarna är kostnadsfria). Mer information finns på webbplatsen på https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/virtual-machines/virtual-machines-windows-hybrid-use-benefit-licensing.

 • Ja, via License Mobility. Om du har Software Assurance så kan du använda din egen licens för alla virtuella datorer som stöds av serverprodukter.

 • Varje prenumeration har en standardgräns för hur många HDInsight-datanoder som kan skapas. Om du behöver skapa ett större HDInsight-kluster eller flera HDInsight-kluster som tillsammans överskrider din aktuella prenumerationsgräns, kan du begära att faktureringsgränserna för din prenumeration utökas. Öppna ett supportärende med supporttypen fakturering. Beroende på det högsta antalet noder per prenumeration som du begär, kan vi be dig om ytterligare information för att kunna optimera dina distributioner.

 • En tillfällig disk är lagring som är direkt kopplad till den distribuerade virtuella datorn. Data på en tillfällig disk förloras när den virtuella datorn stängs av. Om du behöver beständig lagring finns det en mängd typer och storlekar på beständiga datadiskar som betalas separat. Mer information finns i lagringsprissättning. För beständig lagring av virtuella datorer rekommenderar vi att du använder Managed Disks för att dra nytta av bättre hanteringsfunktioner, skalbarhet, tillgänglighet och säkerhet.