Hur använder jag Visual Studio för att distribuera ett konsolprogramsprojekt till en webbapp i App Service som ett Azure WebJob?

Lär dig hur du distribuerar ett konsolprogram.

App Service

Relaterade frågor och svar

  • Lär dig hur du konfigurerar webbappar.

  • Lär dig hur du konfigurerar ett anpassat domännamn köpt från GoDaddy för en webbapp i Azure App Service med hjälp av Traffic Manager.

  • Lär dig hur du ansluter säkert till serverdelsresurser.

  • Utforska stöd för tekniker med öppen källkod i Microsoft Azure App Service.