Hur använder jag min kredit på 200 USD?

Använd din kredit på 200 USD för att utforska Azure-tjänster under de första 30 dagarna efter att du registrerat dig för ditt kostnadsfria konto. Utöver de 25+ tjänster som alltid är kostnadsfria får du här några idéer om vad du kan göra med ditt kostnadsfria konto:

 • Testa och distribuera företagsappar. Använd Azure Virtual Machines, Managed Disks och SQL-databaser samtidigt som du tillhandahåller hög tillgänglighet och nätverksprestanda med Load Balancer.
 • Skapa anpassade mobilmiljöer. Bygg efter dina kunders intressen och beteenden med App Service och Azure Cosmos DB, Xamarin, HockeyApp och Traffic Manager.
 • Få insikter utifrån dina data. Fatta bättre beslut och skapa bättre upplevelser med Machine Learning, Data Lake Analytics och HDInsight.

Related questions and answers

 • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

 • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

 • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

  Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

 • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.

 • Om du har skapat ett Azure-ärende om teknisk support och behöver en rotorsaksanalys går detta att begära för alla Azure-supportplaner, inklusive Premier.

 • Ja, via License Mobility. Om du har Software Assurance så kan du använda din egen licens för alla virtuella datorer som stöds av serverprodukter.