Hur använder jag min kredit på 200 USD?

Använd din kredit på 200 USD för att utforska Azure-tjänster under de första 30 dagarna efter att du registrerat dig för ditt kostnadsfria konto. Utöver de 25+ tjänster som alltid är kostnadsfria får du här några idéer om vad du kan göra med ditt kostnadsfria konto:

  • Testa och distribuera företagsappar. Använd Azure Virtual Machines, Managed Disks och SQL-databaser samtidigt som du tillhandahåller hög tillgänglighet och nätverksprestanda med Load Balancer.
  • Skapa anpassade mobilmiljöer. Bygg efter dina kunders intressen och beteenden med App Service och Azure Cosmos DB, Xamarin, HockeyApp och Traffic Manager.
  • Få insikter utifrån dina data. Fatta bättre beslut och skapa bättre upplevelser med Machine Learning, Data Lake Analytics och HDInsight.

Relaterade frågor och svar

  • För närvarande är de virtuella datorer som erbjuds under de tre kampanjerna tillgängliga för distribution på begäran till den 31 oktober 2020. De virtuella datorer i kampanjen som distribuerades innan dess fortsätter köras. De här virtuella datorerna är dock inte tillgängliga för nya distributioner efter kampanjens slutdatum.

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.