How can I set up billing for my existing Visual Studio Team Services account?

Many customers start out by setting up a free Visual Studio Team Services account directly on visualstudio.com, in which case the account is limited to only using free services. In order to purchase VSTS users or additional services, you must set up billing on your Visual Studio Team Services account.

Related questions and answers

  • Läs om vilka webbläsare som stöds.

  • Läs mer om Visual Studio Marketplace.

  • Läs om stöd för kontotyper.

  • Läs mer om fakturering.

  • Läs mer om att stänga en organisation.

  • Läs mer om att skapa andra lösningar än Microsoft-lösningar.