Hur kan jag flytta mina Azure Marketplace-köp från min MOSP-prenumeration till min direkta EA-prenumeration (Enterprise Agreement)?

Även om de flesta Microsoft-prenumerationerna enkelt kan omvandlas till ditt Enterprise Agreement, gäller detta inte för Azure Marketplace-köp inom dessa prenumerationer. Om du vill migrera virtuella datorer (VM) som köpts från Azure Marketplace till din Enterprise-avtalsprenumeration måste du ta bort dem i din befintliga MOSP-prenumeration och sedan distribuera dem på nytt i EA-prenumerationen. Om du vill migrera andra tjänster som köpts från Azure Marketplace till din EA-prenumeration måste du säga upp dem i din befintliga MOSP-prenumeration och köpa dem på nytt i EA-prenumerationen. Därefter kan du begära återbetalning för den potentiella överlappningen mellan de två Marketplace-tjänstprenumerationerna – skapa ett supportärende här.

Related questions and answers

  • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

  • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

    Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

  • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.