Hur kan jag ändra mina betalningsuppgifter för min Azure-prenumeration?

Du kan visa och ändra uppgifterna för ett Azure-konto genom att logga in på Azures kontocenter som kontoadministratör.

 1. Gå till Azures kontocenter.
 2. På sidan Prenumerationer klickar du på den prenumeration för vilken du vill uppdatera betalningssättet.
 3. På prenumerationens sammanfattningssida klickar du på Hantera betalningsmetod. Verktyget Hantera betalningsmetod visas i ett separat fönster.
 4. På sidan Hantera betalningsmetod kan du redigera befintliga betalningsmetoder eller lägga till en ny. Information om hur du t.ex. tar bort ett kreditkort finns i How to change the credit card used to pay for an Azure subscription (Så här ändrar du kreditkortet som används för att betala en Azure-prenumeration).

Relaterade frågor och svar

 • Hanterad instans tillåter att beräkningskapacitet och lagring skalas oberoende av varandra. Kunder betalar för beräkning mätt i vCores, lagring och säkerhetskopiering mätt i GB.

  Hanterad instans har två prisalternativ:

  • Licens ingår: Exkluderar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Detta alternativ är för kunder som väljer att inte använda befintliga SQL Server-licenser med Software Assurance för hanterad instans.
  • Grundpris: Reducerat pris som inkluderar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Kunder kan välja detta pris genom att använda sina SQL Server-licenser med Software Assurance.
 • Hanterad instans debiteras enligt en förutsägbar timavgift baserad på tjänstenivå, etablerad beräkning i vCores, etablerad lagring och säkerhetskopiering i GB per månad. Utrymme för säkerhetskopiering av upp till 100 procent av total databaslagring ingår. Efter detta debiteras du i GB per månad.

 • Ja, du kan använda kapslad virtualisering med Azure Hybrid-förmånen utan att behöva allokera ytterligare Windows Server-licenser för de kapslade virtuella datorerna.

 • Skicka in en supportförfrågan via Azure-portalen. Välj bara Support i menyfältet eller öppna hubben Help + support (Hjälp + support). Mer detaljerad information finns i ”Skapa en supportförfrågan för Azure”. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure.