Hur kan berättigade Visual Studio-prenumeranter skapa en MSDN Microsoft Azure-prenumeration med sitt arbetskonto?

Visual Studio-prenumeranter kan aktivera sin Microsoft Azure-förmån med ett arbetskonto genom att följa stegen nedan:

 1. Navigera till Mitt konto (du uppmanas då att logga in med ditt Microsoft-konto).
 2. I ”Prenumerationsförmåner” under ”Microsoft Azure” väljer du ”Länka till ditt arbetskonto”.
 3. Ange ett arbetskonto (t.ex. användarnamn@orgnamn.com) och välj ”Länka”.
 4. Välj ”Aktivera Microsoft Azure” och logga in med ditt arbetskonto.

Related questions and answers

 • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

 • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

 • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.

 • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

  Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

 • Om du har skapat ett Azure-ärende om teknisk support och behöver en rotorsaksanalys går detta att begära för alla Azure-supportplaner, inklusive Premier.

 • Yes. Active Visual Studio Enterprise subscribers get one private pipeline included in Team Services accounts in which they are a member. You will see one private pipeline per Visual Studio Enterprise subscriber added in your Team Services account. Click Settings, and go to the Build and Release page. Learn more about Private Pipelines.