Hur identifieras aktiva enheter unikt på den kostnadsfria nivån för Mobila tjänster?

Aktiva enheter för en viss mobil tjänst identifieras unikt genom dess installations-ID. För en fysisk enhet är installations-ID:t som regel beständigt, såvida appen inte avinstalleras av användaren. För enhetsemulatorer kontrollerar emulatorimplementeringen om samma eller ett nytt installations-ID rapporteras varje gång programmet startas.

Mobile Services

Relaterade frågor och svar

  • Du kan när som helst välja att uppgradera via den klassiska Microsoft Azure-portalen. Uppgraderingen utförs direkt.

  • För Basic och Standard kan du öka antalet enheter som dedikeras till en viss tjänst via fliken Scale (Skala) i den klassiska Microsoft Azure-portalen. Alternativt kan du uppgradera till en högre nivå, vilket också ger mer kapacitet.