Hur debiteras instanser i A-serien?

Tidigare angavs all användning för virtuella A0-, A2-, A3- och A4- Standard-och Basic-datorer som bråkdelar (för A0) eller multipler (för A2, A3 och A4) av mätarminuter för virtuella A1-datorer. Vi förstod att detta ledde till viss förvirring för våra kunder, så vi har infört en ändring för att tilldela användning per sekund till dedikerade A0-, A2-, A3- och A4-mätare. Till följd av den här ändringen kommer resurs-GUID för virtuella A0-, A2-, A3- och A4-datorer att ändras. Om någon av dina faktureringsrutiner bygger på resurs-GUID måste de ändras så att de tar med dessa nya faktureringsmätare i beräkningen. DistributionsstorlekAnvändning anges som en multipel av A1 till och med 10 januari 2016 Användning anges på dedikerad mätare från och med 11 januari 2016| | |A0|0,25 av A1-timme|1 av A0-timme| |A2|2 av A1-timme|1 av A2-timme| |A3|4 av A1-timme|1 av A3-timme| |A4|8 av A1-timme|1 av A4-timme|

Virtuella datorer

Relaterade frågor och svar

  • Ja, via License Mobility. Om du har Software Assurance så kan du använda din egen licens för alla virtuella datorer som stöds av serverprodukter.

  • En tillfällig disk är lagring som är direkt kopplad till den distribuerade virtuella datorn. Data på en tillfällig disk förloras när den virtuella datorn stängs av. Om du behöver beständig lagring finns det en mängd typer och storlekar på beständiga datadiskar som betalas separat. Mer information finns i lagringsprissättning. För beständig lagring av virtuella datorer rekommenderar vi att du använder Managed Disks för att dra nytta av bättre hanteringsfunktioner, skalbarhet, tillgänglighet och säkerhet.

  • Nej. Skatt läggs till separat.