Hur och när förnyar vi prenumerationen på Azure-utvecklarverktyg för utbildning?

Sextio dagar innan medlemskapet upphör börjar du få påminnelser via e-post om att förnya prenumerationen. I dessa e-postmeddelanden klickar du på förnyelselänken. Om du inte får dessa meddelanden och misstänker att prenumerationen håller på att gå ut bör du kontakta oss. Alternativt går du till förnyelsesidan för Azure-utvecklarverktyg för utbildning och slutför förnyelseprocessen. Om du vill kontrollera prenumerationens förfallodatum går du till hanteringsportalen för Microsoft Azure-utvecklarverktyg för utbildning och sedan till Prenumerationer.

Related questions and answers

  • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

  • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.

  • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

    Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

  • Microsoft Online Subscription Program (MOSP)-kunder (t.ex. Web-Direct) kan se information om en Marketplace-prenumeration under menyn Marketplace på Azures faktureringsportal. Kunder som har köpt virtuella datorer från Marketplace kan se sina uppskattade, upplupna kostnader på Microsoft Azure-hanteringsportalen. EA-kunder (Enterprise Agreement) kan se information om en Marketplace-prenumeration på fliken ”Azure Marketplace” i fakturerings- och kontohanteringsvyn på Enterprise-portalen. Obs! Indirekta EA-kunder ser bara erbjudande- och användningsinformation. Prisinformation kommer inte att vara tillgänglig på Enterprise-portalen.

  • Kunderna kan distribuera Windows Server-avbildningar som skapats i förväg med Azure Hybrid-förmånen direkt från Azure Marketplace för Windows Server 2016, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012 och Windows Server 2008SP1. Kunderna kan också ladda upp anpassade virtuella datorer och distribuera dem med Azure PowerShell eller en Resource Manager-mall. Kunder som migrerar befintliga arbetsbelastningar kan använda Azure Site Recovery (de första 31 dagarna är kostnadsfria). Mer information finns på webbplatsen på https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/virtual-machines/virtual-machines-windows-hybrid-use-benefit-licensing.