Ingår Microsoft Office i Azure-utvecklarverktyg för utbildning?

Nej, Microsoft Office ingår inte i Azure-utvecklarverktyg för utbildning. Det ger institutioner, utbildningspersonal och studenter verktyg som utökar möjligheterna till utbildning inom utveckling och testning av programvara. Bland dessa verktyg ingår tekniker såsom Platform SDK, SQL Server, Visual Studio .NET och Windows Server.

Related questions and answers

  • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

  • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.

  • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

    Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

  • Windows Server kan licensieras via ditt SPLA-avtal eller via slutanvändarnas licenser om de är kvalificerade för Disaster Recovery Software Assurance-förmånen.

  • Varken Basic- eller Standard-nivån kräver automatisk skalning. Kunderna kan använda ett obegränsat antal push-meddelanden till publicerat pris.