Tillämpas kvoterna för Scheduler på prenumerationsnivån?

Kvoterna för Scheduler tillämpas på prenumerationsnivån. Observera att alla jobb i en viss jobbsamling är knutna till regionen för den denna jobbsamling.

Scheduler

Relaterade frågor och svar

  • Debiteringar för Scheduler görs per timme när det finns en eller flera aktiva jobbsamlingar. En standardenhet debiteras för var 10 standardjobbsamling (eller del) som skapas, beräknat per timme. En premiumenhet debiteras på samma sätt per 10 000-premiumjobbsamling (eller del) som skapas, beräknat per timme.

  • Scheduler har stöd för arbete med hög tillgänglighet genom att länka två regioner inom samma kategori – USA, södra centrala är länkat till USA, norra centrala. Europa, norra är länkat till Europa, västra. Asien och stillahavsområdet, östra är länkat till Asien och stillahavsområdet, sydöstra. Jobb som skickas till ett visst geografiskt område kan köras i vilken som helst av de länkade regionerna.

  • Körningsloggen innehåller en rullande 60 dagars historik för jobbkörningar.