Måste jag använda Bot Framework för att kunna använda QnA Maker?

Nej. Men QnA Maker erbjuds som en av flera olika mallar i Azure Bot Service som möjliggör snabb utveckling av intelligenta robotar som drivs av Microsoft Bot Framework och körs i en miljö utan servrar. Robotar skalas efter behov och du betalar endast för de resurser som du förbrukar.

Relaterade frågor och svar

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.