Behöver jag ett kostnadsfritt konto för att använda krediten?

Ja, för att få en kredit på 200 USD att använda inom 30 dagar måste du registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto

Related questions and answers

  • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

  • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.

  • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

    Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

  • Exempel på Power BI-instrumentpaneler finns i Power BI-analysexemplet som visar hur du utvinner insikter om din robots prestanda och kvalitet.

  • När du registrerar för programmet första gången finns ditt ID-nummer för prenumeration i det välkomstmeddelande för prenumerationen som du får via e-post. Om du förnyade prenumerationen står numret i det förnyelsemeddelande som prenumerationsadministratören fick. Det finns även i Visual Studio Subscription-portalen. När du har loggat in går du till Min prenumeration på sidan Mitt konto. Kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta aktuellt prenumerant-ID.