Måste jag betala för lagringstransaktioner?

Precis som med de nuvarande priserna behöver du inte betala för lagringstransaktioner med Azure Backup. De ingår som en del av det programvarupris du betalar.

Azure Backup

Related questions and answers

  • Den nya prismodellen för Azure Backup består av två komponenter:

    • Skyddade instanser: Detta är den primära faktureringsenheten för Azure Backup. Kunderna betalar för antalet instanser som skyddas med Azures säkerhetskopieringstjänst
    • Lagring: Kunderna kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS) och geo-redundant lagring (GRS) för säkerhetskopieringsvalvet. Nettopriset för lagring beror på mängden data som lagras med tjänsten. Dessa två komponenter visas som separata rader på månadsfakturan för Azure.
  • Kunderna kommer inte att debiteras för återställningsåtgärder eller utgående nätverksbandbredd (egress) som är kopplad till återställningsåtgärder.

  • Instrumentpanelsidan för säkerhetskopieringsvalvet visar totala data från den dator som är registrerad för valvet. Där visas även lagringstypen som används för säkerhetskopieringsvalvet.

  • Alla data som lagras med Azure Backup debiteras enligt de avgifter för lagring av säkerhetskopiering som listas ovan, under den period som informationen lagras med Azure Backup. Men längre kvarhållning påverkar inte det programvarupris du betalar för skyddade instanser. Observera att du måste ha den senaste Azure Backup-agenten installerad på datorn för att garantera detta beteende.

  • ExpressRoute charges are not covered by Azure Backup. The customer will continue to pay for Azure Backup independently and for ExpressRoute based on the port speed that has been selected.

  • Nej, från ett faktureringsperspektiv klassificeras instanser i tre kategorier utifrån storleken på instansen. Priset per skyddad instans beror på hur instansen kategoriseras i pristabellen ovan. Observera att priserna i tabellen ovan inte inkluderar lagring, utan det är en separat kostnad.